Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb, ve znění účinném k 1.3.2018 Archiv

č. 112/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o evidenci tržeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění část čtvrtou a § 33
nález ÚS
8/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
ruší § 5 písm. b), část ustanovení § 18 odst. 2, § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2, část ustanovení § 37 odst. 1 písm. b) a písm. c)
nález ÚS
8/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
ruší § 10 odst. 2, § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.
§ 2
Výkon působnosti
(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.
(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.
ČÁST DRUHÁ
EVIDENCE TRŽEB
HLAVA I
SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB
§ 3
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník
a) daně z příjmů fyzických osob a
b) daně z příjmů právnických osob.
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

112/2016 Sb.  Zákon o evidenci tržeb, ve znění účinném k 1.3.2018