112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb

112/2016 Sb.  Zákon o evidenci tržeb

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

  • A
  • A
č. 112/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. března 2016
o evidenci tržeb
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související.
§ 2
Výkon působnosti
(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky.
(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb mají také orgány Celní správy České republiky.
ČÁST DRUHÁ
EVIDENCE TRŽEB
HLAVA I
SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB
§ 3
Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník
a) daně z příjmů fyzických osob a
b) daně z příjmů právnických osob.
(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.
HLAVA II
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru