Input:

112/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. Výročí Slovenského národního povstání Garance

č. 112/1964 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. Výročí Slovenského národního povstání
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 17. června 1964,
jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Na paměť 20. výročí bojů ve Slovenském národním povstání zřizuje se Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání. Podrobná ustanovení o této medaili a o jejím propůjčování obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto zákonného opatření.
§ 2
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Lenárt v. r.
 
STANOVY
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
Čl. 1
Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání je zřízena jako čestné uznání k ocenění účasti v bojích proti fašismu ve Slovenském národním povstání, ve kterých se upevnily svazky bratrských národů Čechů a Slováků, dále prohloubilo československo-sovětské přátelství i solidarita všech sil bojujících proti hitlerovskému fašismu.
Čl. 2
Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit příslušníkům armády a partyzánských oddílů, kteří se zúčastnili bojů ve Slovenském národním povstání, a ostatním občanům, kteří v bezprostřední souvislosti se Slovenským národním povstáním organizovanou a soustavnou bojovou činností, popřípadě jinak přispěli k citelnému poškození nepřítele a k pomoci Slovenskému národnímu povstání.
Čl. 3
Pamětní medaili k 20. výročí Slovenského národního povstání lze propůjčit vojenským útvarům, jež jsou nositeli historických názvů a bojových tradic Slovenského