Input:

112/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol Archiv

č. 112/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 19. listopadu 1962,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady a orgány podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 1 vyhlášky č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol, se mění a doplňuje takto:
1. Ve skupině „Zemědělství a lesnictví” se mění
 
Směr
Obor
Označení absolventa
Označení absolventky
Veterinářství
Veterinářství
promovaný veterinář
promovaná veterinářka