Input:

112/1951 Sb., Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče, platné do 2.5.1958 Archiv

č. 112/1951 Sb., Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče, platné do 2.5.1958
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 11. prosince 1951
o reorganisaci státní památkové péče.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 145/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Veřejnou správu v oboru státní památkové péče vykonávají krajské národní výbory; pokud je povahy celostátní, ministerstvo školství, věd a umění. Podrobnou úpravu působnosti vymezí ministerstvo školství, věd a umění v dohodě s ministerstvem vnitra.
§ 2.
(1)  Národní kulturní komise, zřízené zákonem č. 137/1946 Sb., se přeměňují na poradní sbory ministra (pověřence) školství, věd a umění; jejich členy jmenuje a odvolává vlády (sbor pověřenců).
(2)  Státní památkový úřad v Praze a jeho oddělení v Brně se přeměňuje na Státní památkový ústav; Památkový ústav se sídlem v Bratislavě se přeměňuje