Input:

111/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách, platné do 15.1.1992 Archiv

č. 111/1968 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách, platné do 15.1.1992
[zrušeno č. 1/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. července 1968
o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 117 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s Ústřední radou odborů:
§ 1
(1) Příplatek poskytovaný podle mzdových předpisů pracovníkům za práci v nočních směnách ve