Input:

111/1962 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, platné do 19.9.1963 Archiv

č. 111/1962 Sb., Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, platné do 19.9.1963
[zrušeno č. 70/1963 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva výstavby
ze dne 22. listopadu 1962
o změn a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Ministerstvo výstavby v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 231/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a doplňuje takto:
1. ustanovení § 32 odst. 5 zní:
„(5) Po předchozím souhlasu okresního národního výboru mohou být výjimečně odevzdány a převzaty nedokončené objekty bytové a občanské výstavby zahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby, pokud k jejich úplnému dokončení chybí:
a) výtahy,
b) zařízení vzduchotechnická,
c) zařízení CO,
d) portály v obchodních místnostech,
e) v době od 1. prosince do 30. dubna, vnější omítky s mokrým výrobním procesem,
f) práce zahradnické (vysázení stromů a