Input:

111/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění, platné do 30.9.1964 Archiv

č. 111/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění, platné do 30.9.1964
[zrušeno č. 183/1964 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 13. července 1960
o náhradách poslanců Národního shromáždění
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy, na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Poslancům Národního shromáždění náleží na úhradu výdajů souvisících s výkonem poslaneckého mandátu, náhrada 1500 Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.
(2) Předsedům výborům Národního shromáždění přísluší vedle náhrady podle odst. 1 další náhrada 1000 Kčs měsíčně.
(3) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 8 000 Kčs, místopředsedům Národního shromáždění 5 000 Kčs měsíčně.
§ 2
(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo orgánů Národního shromáždění, jichž je poslanec členem, a za účast při jiných příležitostech z pověření