Input:

č. 111/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 111/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Podle smíru, jímž se nájemce zavázal vyklidit byt pod podmínkou, že mu bude přidělen přiměřený náhradní byt určité velikosti a v určitém místě, nelze povolit exekuci vyklizením, neprokáže-li vymáhající věřitel splnění smluvené podmínky veřejnou neb veřejně ověřenou listinou (§ 435 odst. 1 o. s. ř.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 19. dubna 1956, Cz 65/56.)
Smírem uzavřeným dne 18. dubna 1955 u lidového soudu v Mělníku zavázal se nájemce, že vyklidí byt v rodinném domku pronájemců v L. do 31. srpna 1955 pod podmínkou, že mu bude místním národním výborem v N. přidělen přiměřený náhradní byt zdravotně nezávadný nejméně o třech místnostech v N.
Lidový soud v Mělníku schválil tento smír. Podle tohoto smíru povolil pak exekuci vyklizením.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že