Input:

111/1946 Sb., Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů Garance

č. 111/1946 Sb., Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Vláda se zmocňuje, aby na nákupy potravin, zboží a surovin v cizině opatřila cizozemské úvěry nebo převzala státní záruky za takové úvěry a to do celkové výše 500,000.000 amerických dolarů nebo do výše částky odpovídající tomuto obnosu v jiných cizích měnách. Do zmíněného obnosu se započítávají úvěry sjednané a státní záruky převzaté za cizozemské úvěry podle § 4, č. 2, písm. a) zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 160 Sb. o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946.
(2)  Vláda se zmocňuje, aby úvěrovými operacemi v cizině opatřila prostředky na úhradu nezbytných administrativních platů v cizině.
(3)  Vláda může zmocnění