110/2018 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 15.2.2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 110/2018 Sb.
[zrušeno č. 82/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o tabákových nálepkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
268/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 4 odst. 1, § 5, § 6 odst. 1 § 11 a přílohy č. 2 a 3; vkládá nový § 9a,
268/2018 Sb.
(k 15.2.2019)
mění § 1, § 2 a přílohu č. 1; vládá nový § 1a
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 157/2015 Sb., k provedení § 131 písm. a) až g):
Rozměr a vzory tabákové nálepky
§ 1
(1) Tabáková nálepka vzoru č. 1 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v rozměru 20 mm x 44 mm.
(2) Tabáková nálepka vzoru č. 2 pro jednotkové balení cigaret, doutníků, cigarillos nebo tabáku ke kouření je vydávána v těchto rozměrech:
a) 16 mm x 32 mm,
b) 20 mm x 44 mm.
§ 1a
(1) Tabáková nálepka je tištěna ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 1
a) je vytvořen kombinací ofsetových barev šedomodré a zelené,
b) obsahuje ceninovou giloš vytištěnou hnědorůžovou barvou mezi středovou a okrajovou částí tabákové nálepky po celé její délce a
c) obsahuje souběžně s oběma delšími stranami nálepky text „ČESKÁ REPUBLIKA“ vytištěný šedomodrou barvou.
(3) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 1 vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky, které jsou ve střední části tohoto motivu převázány třemi elipsami, mezi nimiž jsou dvakrát umístěny opakující se nápisy „Česká republika“ s mikrotextem měnícím svou výšku.
(4) Ofsetový ceninový podtiskový rastr tabákové nálepky vzoru č. 2
a) je vytvořen kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA“.
(5) Liniovým hlubotiskem je na tabákové nálepce vzoru č. 2 v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky stylizovaný stočenými tabákovými lístky překrytými ve střední části tabákové nálepky oválem, ve kterém se při naklopení nálepky zobrazí písmena „CZ“.
§ 2
(1) Tabáková nálepka má tyto náležitosti:
a) v případě cigaret
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
3. cenu pro konečného spotřebitele,
b) v případě doutníků a cigarillos
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c) v případě tabáku ke kouření
1. velké písmeno abecedy
 
 Nahoru