110/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

110/2017 Sb.  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezerv…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 110/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Velký Špičák (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a mokřadních olšin,
b) skalních ekosystémů skal a drolin a
c) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jeho populace.
(3) Národní přírodní rezervace se
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru