Input:

110/1967 Sb., Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze Garance

č. 110/1967 Sb., Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
[zrušeno nepřímo č. 1/1993 Sb.]
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1967
o národních výborech působících v hlavním městě Praze
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Postavení a působnost národních výborů v hlavním městě Praze stanoví zvláštní zákon.
§ 2
Vzhledem k tomu se mění čl. 91 ústavy, který zní:
„Čl. 91