Input:

110/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády Garance

č. 110/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 13. července 1960
o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2