Input:

110/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských komor nepřevzatých do státních služeb, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 110/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských komor nepřevzatých do státních služeb, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. dubna 1949,
kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Pracovní poměr zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor, kteří nebyli převzati do státních služeb (dále jen „zaměstnanci”), zaniká, pokud nebyl rozvázán již dříve, dnem 30. dubna 1949.
§ 2.
Zaměstnancům, jejichž pracovní poměr se zůstatkovou podstatou obchodní a živnostenské (průmyslové) komory byl rozvázán před 30. dubnem 1949 nebo zanikne podle § 1 uvedeným dnem, vyplácí se, vstoupí-li do nového pracovního poměru, po dobu tří měsíců od vstupu do tohoto