Input:

110/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 110/1947 Sb., Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou, platné do 31.12.1965
ZÁKON
ze dne 10. června 1947,
kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Živnost vulkanisérská se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2.
Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona
a)  samostatně provozoval živnost