Input:

11/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb Garance

č. 11/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Anguille výpověď Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny