Input:

R 11/2019 (tr.); Řízení proti dětem mladším patnácti let. Vysvětlení Garance

č. 11/2019 Sb. rozh. tr.
Řízení proti dětem mladším patnácti let, Vysvětlení
§ 158 odst. 3 písm. a) tr. ř., § 158 odst. 5 tr. ř.
Z ustanovení § 158 odst. 5 věty druhé tr. ř. vyplývá povinnost policejního orgánu předem vyrozumět zákonného zástupce o podání vysvětlení nezletilého podle § 158 odst. 3 písm. a) tr. ř. Logickým důsledkem splnění povinnosti policejního orgánu je nejen vyrozumět zákonného zástupce o tom, že od nezletilého bude požadováno vysvětlení, ale také mu umožnit, aby byl podání vysvětlení přítomen. Výjimečně lze přítomnost zákonnému zástupci odepřít, ale takové opatření musí být založeno na objektivním posouzení konkrétní situace a podloženo vážnými důvody (např. obavou nezletilého z reakce zákonného zástupce, podezřením, že rodič navádí nezletilého k protiprávnímu jednání).
(Usnesení Nejvyššího soudu, soudu pro mládež, ze dne 25. 4. 2018, sp. zn. 8 Tdo 335/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.335.2018.1)
Nejvyšší soud, soud pro mládež, zamítl dovolání opatrovníka nezletilého proti usnesení Krajského soudu v Praze, soudu pro mládež, ze dne 26. 9. 2017, sp. zn. 13 Rodo 6/2017, jako odvolacího soudu v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kladně, soudce pro mládež, pod sp. zn. 4 Rod 13/2017.
   
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Okresní státní zastupitelství v Kladně podalo dne 2. 6. 2017 v právní věci dítěte mladšího patnácti let AAAAA (pseudonym; dále též jen „nezletilý“) podle § 90 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. s. m.“), návrh na uložení opatření, a to napomenutí s výstrahou. Tento návrh odůvodnilo tím, že policejní orgán usnesením ze dne 22. 5. 2017, č. j. KRPS-120031-30/TČ-2017-010371-KL, které nabylo právní moci dne 31. 5. 2017, podle § 159a odst. 2 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. d) tr. ř. odložil věc podezření ze spáchání přečinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se měl dopustit nezletilý, protože pro nedostatek věku není trestně odpovědný.
2. Zmíněného činu jinak trestného se měl nezletilý dopustit tím (viz návrh na uložení opatření podle § 90 odst. 1 z. s. m.), že dne 8. 4. 2017 v 18:55 hod. v XY v lesním porostu poblíž 14. základní školy u ulice E. fyzicky napadl poškozeného BBBBB (pseudonym), a to tím způsobem, že zezadu na něj zaútočil, přetáhl mu mikinu přes hlavu a následně jej udeřil dvakrát kolenem do oblasti hlavy, v důsledku toho poškozený upadl na zem, nezletilý si obkročmo stoupl nad poškozeného, ten si bránil rukama obličej, nezletilý ho opakovaně udeřil pěstmi do oblasti hlavy, poté vstal, dupl na poškozeného do oblasti trupu a z místa odešel, přičemž v důsledku napadení vyhledal poškozený druhý den lékařské ošetření v nemocnici v K. pro bolest pravé ruky, ale pracovní neschopnost u něj nenastala.
3. Rozsudkem Okresního soudu v Kladně, soudu pro mládež, ze dne 23. 6. 2017, sp. zn. 4 Rod 13/2017, bylo nezletilému podle 93 odst. 1 písm. c) z. s. m. uloženo napomenutí s výstrahou. V dalším soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že stát je povinen zaplatit opatrovníku JUDr. I. P. odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši