Input:

č. 11/1966 Sb. rozh., Garance

č. 11/1966 Sb. rozh.
Došlo-li před dnem 1. dubna 1964 k zániku exekuce na plat, nelze po tomto datu postupovat podle § 293 odst. 1 o. s. ř.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. listopadu 1965, 5 Cz 101/65.)
Usnesením býv. lidového soudu v Ostrově ze dne 5. 3. 1959 byla povolena exekuce na plat (pracovní odměnu) povinného a vydobytí pohledávky oprávněného ve výši 431 754,61 Kčs s přísl.; povinný byl tehdy ve výkonu trestu odnětí svobody. Po propuštění povinného z výkonu trestu odnětí svobody (15. 10. 1963) navrhl oprávněný pokračování výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dříve exekuce na plat) ve smyslu ustanovení § 293 odst. 1 o. s. ř.
Okresní soud v Karlových Varech návrhu na pokračování výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dříve exekuce na plat) vyhověl.
Nynějšímu plátci mzdy povinného doručil podle ustanovení § 294 odst. 3 o. s. ř. své usnesení ze dne 11. 12. 1964, v němž mj. stanovil, že pro pořadí pohledávky oprávněného je rozhodný den 24. 3. 1959 (den doručení usnesení býv. lidového soudu v Ostrově ze dne 5. 3. 1959, jímž byla povolena exekuce na plat (pracovní odměnu), povinného, tehdejšímu poddlužníku).
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím okresního