Input:

č. 11/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 11/1964 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 224 odst. 2 tr. zák.
Za porušení důležité povinnosti lze považovat jen porušení takové povinnosti, které má zpravidla za následek usmrcení nebo způsobení těžké újmy na zdraví.
(Rozhodnutí Nejvyšší soudu z 28. července 1963 - 1 Tz 36/63)
Rozsudkem okresního soudu v Kladně byl obviněný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců se zkušební dobou 1 roku a poškození byli s nárokem na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona tento rozsudek zrušil a okresnímu soudu v Kladně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Podle správných skutkových zjištění soudu prvého stupně trestná činnost obžalovaného spočívala v podstatě v tom, že dne 12. září 1962 jako řidič motocyklu v obci Družec (okres Kladno) zavinil dopravní nehodu, při níž došlo ke srážce s protijedoucím motocyklem a těžkému poranění nezletilé.
Ustanovení § 224 odst. 2 tr. zák. stanoví, že odnětím svobody na 6 měsíců až 5 let nebo nápravným opatřením bude potrestán pachatel, jestliže jinému způsobí z nedbalosti těžkou újmu na zdraví proto, že porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona.
Podle správných skutkových zjištění okresního soudu obžalovaný jel na skútru kritického dne z Doks do obce Družec. Když přijel v této obci do míst, kde je ostrá zatáčka, měl v úmyslu po zařazení druhého rychlostního stupně přejet s motocyklem na druhou stranu vozovky. Když zajel z prostředku vozovky na druhou její stranu, spatřil proti sobě přijíždět motocyklistu s tandemistkou. Přitom ztratil rozvahu a najel přímo na přijíždějícího motocyklistu. Při nehodě utrpěla nezletilá pádem na vozovku zlomeninu levé kosti holenní a stehenní, tedy zranění těžké, které dosud není vyléčeno.
Zákon nevysvětluje, kterou povinnost pokládá ve smyslu cit. ustanovení za důležitou a ponechává soudu, aby v každém jednotlivém případě po zhodnocení všech okolností uvážil, zda povinnost, kterou pachatel porušil svým trestním jednáním, je porušením důležité povinnosti. Nestačí totiž každé porušení povinnosti, ale porušení povinnosti, která je podle okolností případu důležitou. Za porušení důležité povinnosti lze považovat jen porušení takové povinnosti, jejíž porušení má za dané situace zpravidla za následek nebezpečí pro lidský život nebo zdraví, kde tedy jejím porušením může snadno dojít k takovému následku. Jestliže tedy v daném případě obžalovaný v