Input:

11/1963 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1963 Garance

č. 11/1963 Sb., Rozpočtový zákon na rok 1963
Rozpočtový zákon na rok 1963
ze dne 25. ledna 1963
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Úkoly státního rozpočtu na rok 1963
Státní rozpočet na rok 1963 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.
§ 2
Stanovení výše státního rozpočtu
(1)  Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 125 876 949 000, - Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 125 814 840 000, - Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 62 109 000, - Kčs.
(2)  Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 35 710 900 000, - Kčs.
§ 3
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
 
Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1963
 
Příjmy
Kčs (v tisících)
Výdaje
Kčs (v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství
108 872 880
Hospodářství
65 619 492
 
 
Kulturní a sociální opatření
46 117 124
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva
12 767 000
Obrana a bezpečnost
11 332 479
Ostatní příjmy
4 237 069
Správa
2745 745
Úhrn
125 876 949
Úhrn
125 814 840
Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 62 109 tis. Kčs
Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu
 
Příjmy
Kčs (v tisících)
Výdaje
Kčs (v tisících)
Přímé příjmy
17 082 600
Hospodářství
13 067 600
Příděl ze státního rozpočtu
18 628 300
Kulturní a sociální opatření
21 109 200
 
 
Správa
1534 100
Úhrn
35 710 900
Úhrn
35 710 900
Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů
(v tisících Kčs)
 
Kraj
Přímé příjmy
Příděly ze státního
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Národní výbor hl. m. Prahy
1143 000
1403 700
2546 700
2546 700
Středočeský
1821 500
992 800
2814 300
2814 300
Jihočeský
815 900
1114 500
1930 400
1930 400
Západočeský
1110 000
1793 700
2903 700
2903 700
Severočeský
1663 100
1652 300
3315 400
3315 400
Východočeský
1781 700
1153 400
2935 100
2935 100
Jihomoravský
2558 200
1494 700
4 052 900
4 052 900
Severomoravský
2153 500
2411 500
4 565 000
4 565 000
Západoslovenský
1938 600
2112 500
4 051 100
4 051 100
Středoslovenský
1082 900
2050 100
3133 000
3133 000
Východoslovenský
1014 200
2449 100
3463 600
3464 600
Úhrn
17 082 600
18 628 300
35 710 900
35 710 900