Input:

11/1962 Sb., Vládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 11/1962 Sb., Vládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory, platné do 31.12.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. ledna 1962
o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory
Upevňování socialistických výrobních vztahů v zemědělství. výstavba socialistické vesnice a zajištění rozvoje zemědělské výroby v souladu s rozvojem celého národního hospodářství vyžaduje prohloubit řídící a organizátorskou práci národních výborů. Ta je dosud oslabována resortností spočívající v tom, že úkoly v zemědělství se dosud prakticky zajišťují zemědělskými komisemi a odbory bez účinnější podpory a aktivní účasti ostatních komisí a odborů národních výborů.
Proto vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 45 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
§ 1
(1)  Řízení zemědělství, vytváření předpokladů pro pozvednutí jeho úrovně na úroveň průmyslu je akcí celého národního výboru, všech jeho orgánů.
(2)  Každá komise a odbor národního výboru se bezprostředně podílejí na zabezpečování rozvoje zemědělství. Proto se pracovní náplň zemědělských komisí a odborů stanoví podle stejných zásad jako u ostatních odvětvových komisí a odborů.
(3)  Pracovní náplň komisí a odborů národního výboru se upravuje zejména v těchto směrech:
a)  zemědělská komise a odbor především organizují komplexní rozvoj zemědělské výroby, zvyšování její technické úrovně a efektivnosti, zavádění a upevňování chozrasčotních metod hospodaření a prohlubování socialistických výrobních vztahů v zemědělství; svou organizátorskou práci zaměřují na přímou pomoc zemědělským závodům;
b)  plánovací komise a odbor přejímají úkoly spojené s plánováním zemědělské výroby a nákupu;
c)  finanční komise a odbor přejímají úkoly spojené s financováním zemědělství, s vedením majetkově právních záležitostí a s vedením účetní evidence v zemědělských závodech;
d)  komise a odbor