Input:

R 11/1961 (tr.); Čin menšího významu. Nápravné opatření. Řádný život pracujícího člověka. Společenské organizace. Trest Garance

č. 11/1961 Sb. rozh. tr.
Síla výchovného kolektivu, v němž pachatel žije a pracuje, je rozhodujícím činitelem na cestě jeho nápravy. Proto je třeba, aby soudy zejména u pachatelů prvotrestaných pro trestné činy menší nebezpečnosti pro společnost, využívaly součinnosti se společenskými organizacemi a předávaly pachatele k převýchově společenským organizacím.
(Rozhodnutí lidového soudu pro Prahu 4 z 13. října 1960 - 1 T 43/60.)
Obžalovaní V. a S. se počátkem měsíce dubna 1960 vloupali v nočních hodinách oknem do skladiště n. p. Průmyslové sklo v Praze 4, odkud odcizili různé nářadí, dvě pušky malorážky, jednu malorážkovou pistoli, dvoje montérky a dva kožichy, čímž uvedenému podniku způsobili škodu v celkové částce Kčs 3599,70.
Lidový soud pro Prahu 4 uznal oba obžalované vinnými trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1a) tr. zák. obžalovaného V. též podle § 245 odst. 2 písm. c) tr. zák. a odsoudil obžalovaného V. za použití § 30 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 15 měsíců a obžalovaného S. za použití § 37 tr. zák. k trestu nápravného opatření na 10 měsíců bez změny zaměstnání. Podle § 39 odst. 2 tr. zák. stanovil, že z odměny náležející obžalovanému S. za práci propadá 25 % ve prospěch státu.
Z odůvodnění:
Soud na základě výslechu obžalovaných V. a S. a na základě provedených důkazů a vyšetřovacího spisu zjistil:
Obžalovaní V. a S. jsou oba zaměstnanci n. p. Průmyslové sklo v Praze 4, kde spolu pracovali na jednom pracovišti. Začátkem dubna 1960 šli oba obžalovaní společně do skladiště podniku, aby si vzali hadry na čištění. Přitom zjistili, že ve skladišti v polici jsou uskladněny nové pracovní oděvy. Dohodli se proto, že do tohoto skladiště některý den v nočních hodinách vniknou a pracovní oděvy pro svou potřebu odcizí. Za několik dnů po této dohodě se oba obžalovaní sešli kolem 22. hod., aby tento svůj úmysl uskutečnili. Společně odešli k zadní straně objektu n. p. Průmyslové sklo, kde přelezli plot a dostali se tak do objektu podniku. Když vnikli na dvůr, rozbili okna vedoucí do skladiště, vlezli dovnitř, kde prohledávali skříně a regály, aby zjistili, co se v nich nachází. Ve skladu potom odcizili dva kožichy, dvě pušky malorážky, jednu malorážkovou pistoli, dvě elektrické vrtačky, dvě montérské brašny s nářadím a dva pracovní oděvy. Odcizené věci protáhli oknem, kterým rovněž opustili sklad a opět přelezením plotu se dostali mimo objekt podniku. Při cestě domů si odcizené věci rozdělili a každý si je zanesl domů. Po několika dnech tyto odcizené věci odvezli do chaty V., kde je uschovali. Odcizením uvedených věcí vznikla n. p. Průmyslové sklo škoda v celkové částce Kčs 3599,70.
Oba obžalovaní se plně doznali a na svoji obhajobu nic podstatného neuvedli. Mimo své doznání usvědčují se oba obžalovaní ze spáchané trestné činnosti navzájem a usvědčováni jsou rovněž odcizenými věcmi, které byly u nich zabaveny. Oba obžalovaní si také byli plně vědomi toho, že uvedené věci jsou majetkem podniku, tedy že se jedná o věci, které jsou v socialistickém vlastnictví. K tomu nutno ještě dodat, že obžalovaný