Input:

11/1959 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely, platné do 30.6.1980 Archiv

č. 11/1959 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely, platné do 30.6.1980
[zrušeno č. 42/1980 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. března 1959
o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1) Působnost příslušející ministru zahraničního obchodu podle zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního