Input:

11/1956 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957 Garance

č. 11/1956 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. dubna 1956
o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Ustanovení zákona ze dne 20. ledna 1954 č. 3 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1954, která podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 9/1955 Sb. platila také pro rok 1955, platí též pro úpravu placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957.
§ 2.
Toto zákonné opatření nabývá