Input:

č. 11/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 11/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Podniky státního obchodu nepožívají osobního osvobození od soudních poplatků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci ze 7. září 1954, 10 Co 235/54.)
Lidový soud v Olomouci vyzval žalobce – podnik státního obchodu – aby do 15 dnů pod exekucí zaplatil soudní poplatek.
Krajský soud nevyhověl stížnosti žalobce a usnesení prvého soudu potvrdil.
Odůvodnění:
Podniky státního obchodu jsou samostatné právnické osoby.
Vlastníkem majetku, který je podniku státního obchodu svěřen do správy, je stát. Ve věcech tohoto majetku podnik státního obchodu vystupuje a jedná vlastním jménem (§ 3 odst. 1 vl. nař. č. 3/1955 Sb., o podnicích státního obchodu). Osobní osvobození od soudních poplatků podle § 10 zák.