Input:

11/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového pojištění Garance

č. 11/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového pojištění
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. ledna 1950,
kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření.
Vláda republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a