109/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

109/2017 Sb.  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezerv…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 109/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Zlatník (dále jen „národní přírodní rezervace“).
(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a) přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů,
b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru