Input:

109/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 109/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 54/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. prosince 1952,
o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Při nové úpravě daně ze mzdy byly dosavadní příspěvky zaměstnanců na pojistné národního pojištění zahrnuty do daně ze mzdy. V souladu s tím se nově upravuje i zaměstnavatelská část pojistného v národním pojištění zaměstnanců, se kterou se slučují příspěvek na rodinné přídavky a zaměstnavatelská část příspěvku k účelovému jmění pro včleňování do práce (dále jen „pojistné“).
§ 2.
(1) Vyměřovacím základem pro pojistné je mzda za práci podle § 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, pokud není podle § 4 téhož zákona od daně osvobozena.
(2) Pojistné se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele a činí:
a) 15 % u zaměstnanců, na které se vztahuje zákon č. 90/1949 Sb., o rodinných přídavcích,
b) 3 % u příslušníků Sboru národní bezpečnosti,
c) 10 % u ostatních zaměstnanců.
§ 3.
Předpisy, které odporují tomuto nařízení, se zrušují. Zejména se zrušují:
a) ustanovení zákona č.