Input:

108/1961 Sb., Vládní nařízení o zřízení Univerzity 17. listopadu v Praze, platné do 29.9.1974 Archiv

č. 108/1961 Sb., Vládní nařízení o zřízení Univerzity 17. listopadu v Praze, platné do 29.9.1974
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. září 1961
o zřízení University 17. listopadu v Praze
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 a podle § 25 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
§ 1
(1)  Zřizuje se vysoká škola s názvem „Universita 17. listopadu v Praze.”
(2)  Universita 17. listopadu v Praze se dělí na
a)  fakultu jazykové a odborné přípravy,
b)  fakultu přírodovědeckou a technickou,
c)  fakultu společenskovědní.
O době zahájení výuky na jednotlivých fakultách rozhodne ministr školství a kultury.
§ 2
Universita 17. listopadu v Praze zejména:
a)  poskytuje zahraničním studentům v oborech stanovených ministrem školství a kultury vysokoškolské vzdělání,
b)