Input:

R 108/1955; Garance

č. 108/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Ve výměru, kterým byl pojištěnci přiznán invalidní důchod jako dávka dobrovolná, nutno spatřovat současně zamítavé rozhodnutí o uplatněném nároku na tento důchod. Jde tedy o výměr podle § 217 zák. o nár. poj., který je podroben přezkumné činnosti soudu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 1. března 1955, 20 Co 103/55.)
Navrhovatelka zažádala u Státního úřadu důchodového zabezpečení o přiznání invalidního důchodu. Tento přiznal navrhovatelce invalidní důchod jako dávku dobrovolnou s tím odůvodněním, že navrhovatelka nesplňuje základní podmínku předepsanou pro přiznání tohoto důchodu.
Navrhovatelka nebyla s tímto výměrem spokojena a opravným prostředkem se domáhala u lidového soudu přiznání invalidního důchodu jako zákonného nároku.
Lidový soud civilní v Praze její opravný prostředek odmítl s odůvodněním, že opravný prostředek není vůbec přípustný do výměru, jímž bylo rozhodnuto o dobrovolné dávce.
Krajský soud vyhověl stížnosti navrhovatelky, rozhodnutí lidového soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Doličuje-li odpůrce ve svém vyjádření k opravnému prostředku navrhovatelky, že navrhovatelce byl invalidní důchod přiznán jako