Input:

108/1952 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských, platné do 27.12.1960 Archiv

č. 108/1952 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských, platné do 27.12.1960
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952
o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
(1)  Vrchní správa povinných i výběrových škol zemědělských včetně příslušných internátů, školních statků a školních budov a dozor na ně přísluší ministerstvu zemědělství.
(2)  Pokud jde o obecně vzdělávací předměty, vykonává ministerstvo zemědělství tuto působnost v úzké spolupráci s ministerstvem školství, věd a umění, a pokud jde o tělesnou výchovu též v úzké spolupráci se Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.
§ 2.
(1)  Vrchní správa povinných i výběrových škol lesnických včetně příslušných internátů a školních budov a dozor na ně přísluší ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu.
(2)  Pokud jde o obecně vzdělávací předměty, vykonává ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu tuto působnost v úzké spolupráci s ministerstvem školství, věd a umění a pokud jde o tělesnou výchovu též v úzké spolupráci se Státním výborem pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé.
§ 3.
(1)  Vrchní správa vysokých