Input:

107/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích Garance

č. 107/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 24.října 1962
o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
Dne 21.srpna 1959 byla v Ženevě sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích; za Československou socialistickou republiku byla Úmluva podepsána s výhradami obsaženými v bodech XVII, XXII a XXIII Závěrečného protokolu k Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích (Ženeva 1959).