106/2017 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

106/2017 Sb.  Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památk…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 106/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2017
o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Kosířské lomy (dále jen „národní přírodní památka“).
(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a) travinných ekosystémů suchých trávníků, luk a pastvin,
b) skalních ekosystémů skal a drolin,
c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a lněnky Dollinerovy (Thesium dollineri), včetně jejich
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru