106/2004 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 106/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 26. února 2004
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 4. září
 
 Nahoru