Input:

106/1969 Sb., Vyhláška Rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady Garance

č. 106/1969 Sb., Vyhláška Rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně
ze dne 5. srpna 1969,
kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
§ 1
Rada Jihomoravského