Input:

106/1965 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs, platné do 31.12.1972 Archiv

č. 106/1965 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 3 Kčs, platné do 31.12.1972
[zrušeno č. 63/1972 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. října 1965
o vydání mincí po 3 Kčs
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb.:
§ 1
Dnem 1. listopadu 1965 se dávají do oběhu mince po 3 Kčs (dále jen „mince“).
§ 2
(1) Mince se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hrubá váha mince je 5,5 g. Průměr mince je 23,5 mm a její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem lipový lístek - vlnovka, který je proveden vlysem.
(2) Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
§ 3
(1) Na líci mince je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něho v jednom řádku nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a ve volné mezeře dole je uveden

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací