Input:

106/1952 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu), platné do 9.6.1960 Archiv

č. 106/1952 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu), platné do 9.6.1960
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. listopadu 1952
o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Působnost ministerstva lehkého