Input:

105/1968 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství Garance

č. 105/1968 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. července 1968
o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Při změně územní organizace okresů zřídí ministr spravedlnosti, na Slovensku pověřenec Slovenské národní rady pro spravedlnost, pro nově vytvořený obvod okresní soud, určí jeho sídlo a stanoví, kterým dnem tento soud zahájí činnost.
(2) Z důležitých důvodů může být určeno sídlo okresního soudu mimo sídlo okresu.
§ 2
(1) Soudci z povolání a soudci, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání, jsou oprávněni vykonávat svou funkci u nově