Input:

105/1967 Sb., Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku Garance

č. 105/1967 Sb., Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku
[zrušeno nepřímo č. 165/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva kultury a informací
ze dne 1. listopadu 1967,
kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku
Ministerstvo kultury a informací stanoví v dohodě s ministerstvy financí, zahraničního obchodu a se Státní plánovací komisí podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:
Čl. I
Vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku, se mění takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
㤠3
Rozsah inzerce
(1) V denním ústředním, krajském a okresním periodickém tisku může inzerce dosáhnout 1/6 celkového týdenního rozsahu; v jednotlivém čísle nesmí přesahovat 1/4 rozsahu čísla.
(2) V ostatním periodickém tisku může inzerce dosahovat až 1/5 celkového rozsahu jednotlivého čísla.
(3) Vyšší rozsah inzerce, než se uvádí v odstavcích 1 a 2, je přípustný jen tehdy, zvětší-li se

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací