Input:

105/1961 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 105/1961 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 102/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 23. září 1961,
kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání
Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 16 odst. 3 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1
Seznam nemocí z povolání uvedený v příloze k § 16 odst. 3 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:
1. Za nemoc z povolání uvedenou u pořadového čísla 21 se nově zařazuje s pořadovým číslem 22 nemoc z povolání a označení podniků, v nichž vzniká, takto:
„22 Tropické choroby přenosné a parasitární v nichž jsou zaměstnanci ve zvýšené míře vydáni těmto onemocněním při pobytu v tropech“
Pořadová čísla následujících