Input:

R 105/1957; Garance

č. 105/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Znalecký důkaz krevní zkouškou u dětí lze provádět až po uplynutí jednoho roku věku dítěte.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. května 1957, Cz 171/57.)
Lidový soud civilní v Brně zamítl žalobu nezl. Jitky L... narozené 7. dubna 1955, o zjištění otcovství a placení výživného. Dospěl k závěru, že otcovství žalovaného k nezl. žalobkyni je vyvráceno posudkem znalce, který na základě provedené krevní zkoušky dospěl k závěru, že žalovaný je vyloučen z otcovství k nezl. žalobkyni.
Krajský soud v Brně potvrdil tento rozsudek lidového soudu v podstatě z týchž důvodů, z jakých byla žaloba zamítnuta soudem prvé stolice.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že uvedenými rozsudky krajského soudu v Brně a lidového soudu civilního v Brně byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Ve sporech o zjištění otcovství jde o zjištění rodičovského vztahu otce k dítěti, a tudíž o rozhodnutí, kde je nejen v zájmu dítěte, nýbrž i v zájmu společnosti, aby rozhodnutí bylo spravedlivé a aby odpovídalo skutečnému stavu. Všechny okolnosti, jež mohou být pro posouzení věci důležité, musí být proto nejúplnějším způsobem vysvětleny, aby o správnosti rozhodnutí nevznikaly žádné pochybnosti. Důkaz krevní zkouškou v řízení o zjištění otcovství musí být hodnocen ve spojitosti s ostatními výsledky řízení, stejně jako každý jiný důkaz (srov. rozhodnutí č. 47/1955 Sbírky rozhodnutí čs. soudů).
Této zásady nebylo v souzeném případě dbáno,