Input:

105/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953 Garance

č. 105/1952 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. prosince 1952,
kterým se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7 odst. 1 zákona č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků:
§ 1.
(1)  Dodávkové normy zrnin (s výjimkou rýže), brambor, zeleniny (s výjimkou zeleného hrášku, fazolových lusků, okurek nakládaček a kořeninové papriky), vinných hroznů, masa, mléka a vajec se stanoví pro jednotlivé okresy, které se zařazují podle výrobních podmínek do dodávkových oblastí.
(2)  Dodávková norma ovčí vlny se stanoví podle druhů ovcí jednotně pro celé státní území.
§ 2.
Dodávkové normy a zařazení okresů do dodávkových oblastí jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1953; provede je ministr výkupu.
 
Zápotocký v. r.
Krosnář v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č.