Input:

104/1963 Sb., Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch, platné do 7.1.1969 Archiv

č. 104/1963 Sb., Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch, platné do 7.1.1969
ZÁKON
ze dne 5. prosince 1963
o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Základní ustanovení
Zřizuje se Vládní výbor pro cestovní ruch jako orgán vlády pro řízení domácího a zahraničního cestovního ruchu.
§ 2
Hlavní úkoly
(1)  Vládní výbor pro cestovní ruch plní zejména tyto úkoly:
-  organizuje a řídí domácí a zahraniční cestovní ruch;
-  zúčastňuje se sjednávání mezinárodních smluv a dohod, pokud se týkají zahraničního cestovního ruchu;
-  schvaluje účast československých organizací cestovního ruchu v mezinárodních organizacích;
-  schvaluje podle směrných ukazatelů stanovených vládou návrh plánu rozvoje cestovního ruchu;
-  projednává a přijímá opatření týkající se cestovního ruchu.
(2)  Vládní výbor pro cestovní ruch vydává v oboru své působnosti na základě zákonů a vládních nařízení a k jejich provedení obecně závazné právní předpisy.
§ 3
Výbor Slovenské národní rady pro