Input:

104/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav, ve znění účinném k 20.12.1966 Garance

č. 104/1960 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav, ve znění účinném k 20.12.1966
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 29. června 1960
o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
109/1966 Sb.
(k 20.12.1966)
mění
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik Brněnské veletrhy a výstavy, podnik pro pořádání veletrhů a výstav (dále jen „podnik”).
§ 2
Sídlem podniku je Brno.
§ 3
(1)  Předmětem podnikání podniku je
a)  správa a celoroční provoz výstaviště v Brně, včetně výlučného pořádání mezinárodních veletrhů v Brně; dále projekce, výroba a instalace zařízení a poskytování služeb pro výstavy a veletrhy a jiné podobné akce v tuzemsku a zahraničí;
b)  výlučné pořádání samostatných československých oficiálních výstav v zahraničí, pokud mají význam pro zahraniční obchod, pořádání oficiálních československých účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách i jiných podnicích obdobné povahy v zahraničí, majících význam pro zahraniční obchod, dále koordinování účasti československých podniků a organizací na výstavách a veletrzích v zahraničí, jakož i zřizování vzorkoven v zahraničí pro účely propagace československých výrobků i pro potřeby technické dokumentace;
c)  pořádání výstav (a účastí na výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod.
(2)  Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící s předmětem jeho podnikání.
§ 4
(1)  Podnik je samostatnou právnickou osobou a samostatnou hospodářskou organizací, hospodařící podle chozrasčotu; odpovídá za své závazky svým jměním.
(2)  Stát