Input:

104/1952 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952, platné do 31.5.1995 Archiv

č. 104/1952 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952, platné do 31.5.1995
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. října 1952
o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952.
Dohoda mezi Československou republikou