Input:

104/1947 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů Archiv

č. 104/1947 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů
ZÁKON
ze dne 29. května 1947,
kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Působnost, kterou podle zákona ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských