Input:

103/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou Garance

č. 103/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. září 1965
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou