Input:

103/1952 Sb., Nařízení o zevním označení členů závodní stráže, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 103/1952 Sb., Nařízení o zevním označení členů závodní stráže, platné do 31.7.1965
[zrušeno č. 70/1965 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra národní bezpečnosti
ze dne 28. prosince 1952,
o zevním označení členů závodní stráže.
Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1) Občané, kteří byli povoláni ke službě jako členové závodní