Input:

103/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o změnách přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23.11.1933/MÚZ/, platné do 13.9.1953 Archiv

č. 103/1949 Sb., Vyhláška ministra dopravy o změnách přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23.11.1933/MÚZ/, platné do 13.9.1953
[zrušeno č. 76/1953 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 21. února 1949
o změnách Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (MÚZ).
Ministr dopravy vyhlašuje podle § 5, odst.